La UE posa en marxa la primera tecnologia quàntica en sis centres d’arreu d’Europa

Descarregar Pdf

L'Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea (EuroHPC) ha anunciat la selecció dels sis centres que allotjaran els primers ordinadors quàntics europeus, ubicats a Txèquia, Alemanya, Espanya, França, Itàlia i Polònia. S’integraran en els supercomputadors que ja hi ha en sengles instal·lacions i formaran una àmplia xarxa que abastarà tot Europa. La inversió total prevista és de més de 100 milions d’euros, dels quals la meitat procedeixen de la UE i l’altra meitat, dels disset països que participen en l’Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea (EuroHPC). Els investigadors universitaris i altres professionals interessats podran, independentment del lloc d’Europa en què es trobin, accedir a aquests sis ordinadors quàntics que empren tecnologia europea d’avantguarda.

Els nous ordinadors quàntics també donaran resposta a la demanda creixent per part de la indústria i la recerca europees de recursos de computació quàntica i de nous serveis potencials. Seran capaços de resoldre problemes complexos en àrees com ara la salut, el canvi climàtic, la logística o l’ús de l’energia en qüestió d’hores —els sistemes actuals necessiten mesos o anys— i amb un consum d’energia molt més baix.

Magrethe Vestager, vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital, ha declarat: «Aquí tenim un exemple d’un projecte europeu per excel·lència. Hem posat en comú els nostres recursos i els nostres coneixements especialitzats per assumir el lideratge en un camp que no només és essencial per al futur de la nostra societat digital sinó que també contribueix a la nostra lluita contra el canvi climàtic. És una altra fase clau de la visió per desplegar a Europa una infraestructura de supercomputació i de computació quàntica de categoria mundial, accessible des d’arreu de la UE

Thierry Breton, comissari del Mercat Interior, ha declarat: «M’enorgulleix constatar que la nostra visió de les tecnologies quàntiques a Europa s’està materialitzant, seguint l’estela dels èxits que ja hem assolit en l’àmbit de la supercomputació. Els primers ordinadors quàntics d’Europa ens permetran fer grans descobriments científics en camps tan diversos com la medicina, la logística, el subministrament d’energia i el disseny de materials i, d’aquesta manera, donar forma al futur. A més, l’ús extensius de maquinari i programari europeus en aquests ordinadors quàntics demostrarà la resiliència europea davant de l’escassetat de components crítics, com la que vivim actualment amb els semiconductors

Els nous ordinadors quàntics donaran suport a un ampli ventall d’aplicacions amb rellevància industrial, científica i social per a Europa:

  • el desenvolupament molt més ràpid i eficient de nous fàrmacs gràcies a la creació d’un «bessó digital» del cos humà sobre el que es podran dur a terme, per exemple, assajos virtuals de medicaments;
  • la resolució de problemes complexos de logística i d’organització per ajudar les empreses a estalviar temps i combustible;
  • el desenvolupament i l’assaig en un entorn virtual de nous materials com ara polímers per a avions, convertidors catalítics per a cotxes, cèl·lules solars o superconductors a temperatura ambient que podrien emmagatzemar energia indefinidament.

La selecció dels nous centres per als ordinadors quàntics és un pas més per assolir els nostres objectius de la Dècada Digital pel que fa a disposar del nostre primer ordinador amb acceleració quàntica com a tard el 2025 i a situar-nos al capdavant en matèria de capacitats quàntiques com a tard el 2030.

Es tracta d’una iniciativa purament europea: aquestes màquines es compondran exclusivament de maquinari i programari europeu, i s’hi emprarà la tecnologia europea desenvolupada mitjançant iniciatives quàntiques finançades per la UE, programes nacionals de recerca o inversions privades.

Consulteu el comunicat de premsa comple aquí