La Comissió proposa una nova estratègia per protegir i restaurar els boscos de la UE

Descarregar Pdf

Avui, la Comissió Europea ha adoptat la nova estratègia forestal de la UE per al 2030, una iniciativa emblemàtica del Pacte verd europeu que parteix de l’Estratègia de biodiversitat de la UE per al 2030. L’estratègia forma part del paquet de mesures proposades per aconseguir reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle almenys en un 55% al 2030 i la neutralitat climàtica al 2050 a la UE. També ajudarà la UE a complir el seu compromís de millorar l’eliminació de carboni mitjançant dipòsits naturals tal com preveu la llei climàtica. L’Estratègia Forestal aborda els aspectes socials, econòmics i mediambientals de manera conjunta amb l’objectiu de garantir la multifuncionalitat dels boscos i posa de manifest el paper fonamental que juguen els forestals.

Els boscos són un aliat essencial en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Funcionen com a dipòsits de carboni i ens ajuden a reduir els impactes del canvi climàtic, per exemple, refredant les ciutats, protegint-nos de les fortes inundacions i reduint l’impacte de la sequera. Malauradament, els boscos d’Europa pateixen moltes pressions diferents, inclòs el canvi climàtic. L’Estratègia forestal estableix una visió i accions concretes per augmentar la quantitat i la qualitat dels boscos a la UE i reforçar la seva protecció, restauració i resistència.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí