Accés a les revistes de Cambridge University Press i publicació d'articles en accés obert

Descarregar Pdf

Informació sobre com publicar en accés obert a CUP

 
 

Les biblioteques de la UdL tenen subscripció a les revistes de l'editorial Cambridge University Press (CUP), més de 400 revistes electròniques de temàtica multidisciplinar que podeu consultar des del CercaTot.

Per al 2021, CUP ha proposat un nou acord transformatiu "Read & Publish" que inclou el cost dels APCs a la llicència signada.

Segons aquest acord la publicació d'articles en accés obert en qualsevol de les revistes "Gold" o "híbrides" de CUP, no tindrà cap cost econòmic per als investigadors de la UdL. En aquesta pàgina podeu consultar més informació referent a l'accés obert i com publicar-hi.