Salaris mínims adequats per als treballadors a la UE

Descarregar Pdf

La Comissió acull amb satisfacció l'acord polític aconseguit avui entre el Parlament Europeu i els Estats membres de la UE relatiu a la Directiva sobre uns salaris mínims adequats, proposada per la Comissió a l'octubre del 2020.

Al començament del seu mandat, la presidenta de la Comissió, Von der Leyen, va prometre un instrument jurídic per garantir que els treballadors de la UE tinguin un salari mínim just, i va reiterar aquest compromís en el seu primer discurs sobre l'estat de la Unió el 2020 .

La Directiva estableix un marc per a l'adequació dels salaris mínims legals, en què es promogui la negociació col·lectiva sobre la fixació de salaris i es millori l'accés efectiu dels treballadors a la protecció del salari mínim a la UE.

Uns salaris mínims adequats són importants per reforçar la justícia social i donar suport a una recuperació econòmica sostenible i integradora. La millora de les condicions de vida i de treball també beneficia les empreses, la societat i l'economia en general, en impulsar la productivitat i la competitivitat.

Una millora de la protecció del salari mínim que respecti plenament les competències i tradicions nacionals

La protecció del salari mínim existeix a tots els Estats membres de la UE, ja sigui mitjançant salaris mínims legals i convenis col·lectius, o exclusivament mitjançant convenis col·lectius.

És essencial garantir que els treballadors percebin salaris adequats per millorar les seves condicions de vida i de treball i per construir economies i societats justes i resilients. Tot i això, alguns treballadors pateixen unes quanties baixes o una cobertura deficitària de la protecció del salari mínim.

La nova Directiva té per objecte abordar aquesta qüestió mitjançant un marc de la UE per millorar la protecció adequada del salari mínim. Això es farà respectant plenament les tradicions i les competències nacionals, així com l'autonomia dels interlocutors socials. A més, no exigeix als Estats membres a introduir salaris mínims legals ni fixa cap quantia mínima comuna a tota la UE.

Consulteu el comunicat de premsa completaquí