Noves normes de prevenció i lluita contra el tràfic d'éssers humans

Descarregar Pdf

La Comissió ha proposat reforçar les normes que prevenen i combaten el tràfic d'éssers humans. Cada any, més de 7 000 persones són víctimes del tràfic d'éssers humans a la UE. Cal suposar que aquesta xifra és molt més gran, ja que moltes víctimes segueixen sense ser detectades. El cost anual del tràfic d'éssers humans a la UE és de 2 700 milions d'euros. La majoria de víctimes són dones i nenes, però la proporció de víctimes masculines també va en augment, especialment amb finalitats d'explotació laboral.

Les formes d'explotació han evolucionat els darrers anys i el delicte està adquirint cada cop més una dimensió digital. Això requereix noves mesures a escala de la UE, ja que els traficants es beneficien d'oportunitats de reclutar, controlar, transportar i explotar les víctimes, així com traslladar beneficis i arribar als usuaris de la UE i de fora.

Les normes actualitzades proporcionaran instruments més sòlids perquè les autoritats policials i judicials investiguin i persegueixin les noves formes d’explotació. Per exemple, assegurant-se que la utilització conscient dels serveis prestats per les víctimes del tràfic d'éssers humans constitueixi un delicte. La proposta de la Comissió presenta sancions obligatòries contra les empreses i no només contra les persones pels delictes de tràfic. També té com a objectiu millorar els procediments d'identificació primerenca i de suport a les víctimes als Estats membres, en particular mitjançant la creació d'un mecanisme de derivació europeu.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí