Nova versió del Repositori Obert UdL

Descarregar Pdf

La unitat de Biblioteca i Documentació ha implementat una nova versió del Repositori Obert UdL que recull, gestiona, difon i preserva les publicacions en format digital i en accés obert derivades de l'activitat acadèmica i investigadora de la UdL, les publicacions institucionals i altres materials de la comunitat universitària.

Aquesta versió incorpora moltes millores que facilitaran la visualització, la gestió i la publicació de documents al repositori. 

Els principals objectius del Repositori Obert UdL són:

  • Augmentar la visibilitat de la producció docent i investigadora dels autors i de la Universitat.
  • Afavorir l'impacte de les publicacions: més citacions dels autors i les publicacions.
  • Afegir valor a la producció docent i investigadora mitjançant citacions normalitzades, estadístiques de consulta, adreces permanents i mecanismes de preservació.
  • Concentrar en un únic servidor i interfície de cerca tots els materials o documents digitals publicats per la Universitat de Lleida.
  • Garantir l'accessibilitat futura i la preservació dels documents digitals generats per la institució.
  • Complementar el Gestor de la Recerca (GREC) de la UdL.

El seu contingut està organitzat en comunitats i col·leccions: dades de recerca, docència, fons especials, institucional, recerca, revistes UdL i treballs de l'estudiantat.

El repositori institucional està coordinat per Biblioteca i Documentació (BiD) i constitueix un projecte transversal en què participen diferents serveis de la Universitat de Lleida. 

Per dipositar documents al repositori podeu trobar el procediment per a dipositar al repositori a la biblioguia Accés obert a la producció científica, a l'apartat de diposita el teu treball.