Lluita contra el tràfic d’éssers humans

Descarregar Pdf

La Comissió presenta avui una nova estratègia de lluita contra el tràfic d’ésser humans per al període 2021-2025 que se centrarà a prevenir els delictes, portar els traficants davant la justícia, i protegir i empoderar les víctimes. Entre els anys 2017 i 2018 hi va haver més de 14 000 víctimes registrades a la Unió Europea. Les estimacions indiquen que, a escala mundial, els traficants tenen guanys de 29 400 milions d’euros l’any. Es preveu que la demanda d’explotació es mantingui, que els traficants passin a cometre els delictes per internet i que el context de pandèmia faciliti l’explotació. Per fer-hi front, l’estratègia d’avui estableix les mesures que permetran a la UE i als seus estats membres de seguir enfortint la seva resposta.

El tràfic d’éssers humans és un delicte que no hauria de tenir lloc a les nostres societats. Malauradament, els delinqüents continuen traficant amb les víctimes, principalment dones i infants, sobretot amb fins d’explotació sexual. Hem de protegir les víctimes i hem de portar aquells qui tracten els éssers humans com si fossin mercaderies davant la justícia. Estudiarem les normes vigents per comprovar si encara són adients i examinarem la possibilitat de tipificar com a delicte l’ús dels serveis derivats de l’explotació de les víctimes del tràfic d’éssers humans», ha declarat avui també la comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson.

L’estratègia parteix del marc jurídic i polític global vigent de la UE per fer front al tràfic d’ésser humans, que es basa en la Directiva contra el tràfic d’éssers humans. La Comissió continuarà donant suport als estats membres perquè apliquin la directiva i, si escau, proposarà que es revisi per garantir que compleix la seva finalitat. El coordinador de la UE per a la lluita contra el tràfic d’éssers humans seguirà tenint un paper clau pel que fa a l’aplicació d’aquesta estratègia.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí