La població de la Unió Europea baixarà un 6% d'aquí a 2100

Descarregar Pdf

Segons les previsions demogràfiques més recents d'Eurostat, entre l'1 de gener del 2022 i l'1 de gener del 2100 viuran a la UE 27,3 milions de persones menys, fet que suposa un descens del 6%.

La població de la UE va començar a recuperar-se el 2022, després del declivi provocat per la pandèmia de COVID-19 el 2020 i 2021.

Com a conseqüència de l'afluència massiva de refugiats d'Ucraïna a la UE arran de l'agressió de Rússia contra Ucraïna, es calcula que la població haurà arribat als 451 milions de persones l'1 de gener del 2023. A més, es preveu que la població de la UE arribi a un màxim de 453 milions de persones el 2026, abans de disminuir fins a un nivell previst de 420 milions el 2100.

Aquestes dades procedeixen de les projeccions de població publicades per Eurostat. Els resultats es basen en supòsits de convergència parcial dels patrons de fecunditat, mortalitat i migració dels països de la UE.

Es preveu que la proporció de nens i joves (de 0 a 19 anys) a la població total disminueixi del 20% a principis de 2022 al 18% el 2100. De la mateixa manera, es preveu que la proporció de persones en edat de treballar (entre 20 i 64 anys) a la població total de la UE disminueixi del 59% el 2022 al 50% el 2100.

Per contra, es preveu que augmenti la proporció de persones de més edat (65 anys o més) a la població total de la UE. Es preveu que la proporció de persones de 65-79 anys augmenti en 2 punts percentuals (pp), passant del 15% a principis de 2022 al 17% el 2100, mentre que la proporció de persones de 80 anys o més es duplicarà amb escreix, passant del 6% al 15%.

El 2022, la piràmide de població de la UE ja mostra la forma associada a les llargues esperances de vida, les baixes taxes de mortalitat i les baixes taxes de natalitat: els percentatges més grans de la població estan formats per persones en edat de treballar majors de 50 anys, mentre que els percentatges de joves menors de 20 anys són notablement menors.

La piràmide del 2100 mostra clarament l'evolució cap a una societat minvant i envellida: la disminució dels percentatges de nens i joves menors de 20 anys i dels que estan en edat de treballar només es compensa parcialment amb l'augment dels percentatges dels quals tenen 65 anys o més. Contràriament al 2022, la piràmide no comença a contraure's després dels 55 anys, sinó que roman relativament estable fins al voltant dels 85 anys.

A la cúspide de la piràmide projectada per a l'any 2100, el grup d'edat de 100 anys o més s'amplia, preveient-se que les dones de 100 anys o més representin el 0,3% de la població total el 2100, davant del 0, 02% el 2022.

Més informació: Eurostat