La Comissió aprova el pla de recuperació i resiliència modificat d’Espanya

Descarregar Pdf

La Comissió dóna una avaluació positiva del pla de recuperació i resiliència d'Espanya, amb una inversió de 163.000 milions d'euros dedicat a REPowerEU

La Comissió ha emès una avaluació positiva del pla de recuperació i resiliència modificat d’Espanya, que conté un capítol dedicat a REPowerEU. El pla actual té un valor de 163 000 milions d’euros (83 000 milions d’euros en préstecs i 80 000 milions d’euros en subvencions) i aplega 111 reformes i 142 inversions.

El capítol REPowerEU d’Espanya consisteix en una nova reforma, l’increment de la inversió en tres mesures preexistents i set noves inversions per assolir els objectius del Pla REPowerEU 

de fer que Europa deixi de dependre dels combustibles fòssils russos molt abans del 2030. Aquestes mesures se centren en la diversificació de les fonts d’energia que permeti deixar enrere els combustibles fòssils, en particular amb l’acceleració del desplegament de les energies renovables, l’hidrogen renovable, la descarbonització de la indústria i la inversió en la cadena de valor de la indústria amb zero emissions netes.

A més, el pla de recuperació i resiliència revisat conté 59 mesures que o bé són noves o bé han apujat el nivell d’ambició. Les noves mesures pretenen reforçar l’entorn empresarial d’Espanya i atreure-hi treballadors qualificats, millorar la sostenibilitat del sector agrícola, promoure l’economia circular i lluitar contra la desertificació, simplificar els procediments de concessió de permisos per a projectes d’energies renovables, reforçar les regles en matèria de ciberseguretat i impulsar l’habitatge assequible. Les inversions proposades, tant les noves com les que s’han incrementat, aporten nous instruments financers per fomentar la inversió en l’economia, per exemple mitjançant el suport a les transicions verda i digital o la competitivitat de les pimes.

Els canvis que ha fet Espanya al pla original responen a la necessitat de tenir en compte:

  • circumstàncies objectives que impedeixen el compliment de certes mesures tal com s’havien concebut inicialment, com ara l’elevada inflació registrada els anys 2022 i 2023 i les pertorbacions en la cadena de subministrament provocades per la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna;
  • la sol·licitud de fer servir 83 000 milions d’euros en préstecs de l’MRR disponibles;
  • la revisió a l’alça de l’assignació màxima de subvenció de l’MRR que li correspon, que ha passat de 69 500 milions d’euros a 77 200 milions d’euros.

Per tal de finançar aquests objectius més ambiciosos, Espanya també ha sol·licitat que es transfereixi al pla la part que li correspon de la Reserva d’Adaptació al Brexit (RAB), de conformitat amb el Reglament REPowerEU, que ascendeix a 58 milions d’euros. Aquests fons, juntament amb l’assignació de subvencions de l’MRR i de REPowerEU a Espanya (per valor de 77 200 milions d’euros i 2 600 milions d’euros, respectivament) i la seva sol·licitud de préstec de l’MRR per 83 000 milions d’euros, situen el valor total del pla modificat aprovat en 163 000 milions d’euros.

Un impuls més per a la transició verda d’Espanya   

El pla modificat posa èmfasi en la transició verda i assigna el 40 % dels fons disponibles a mesures que ajuden a complir els objectius climàtics. El pla revisat conté trenta noves mesures en matèria d’acció climàtica, amb la qual cosa la contribució verda total ascendeix a 65 000 milions d’euros (en el pla original era de 27 600 milions d’euros).

La nova reforma, l’increment de la inversió i les set noves inversions del capítol REPowerEU contribueixen de manera significativa a la dimensió verda del pla. La reforma pretén facilitar el desplegament de les fonts d’energia renovables i simplificar-ne la tramitació de les sol·licituds de permisos. Les set noves inversions giren entorn de l’hidrogen renovable, la cadena de valor de l’energia renovable, les xarxes elèctriques i la descarbonització de la indústria. L’increment de la inversió permetrà destinar finançament a l’autoconsum d’energia, l’emmagatzematge d’energia i les comunitats d’energia.

D’altra banda, també hi haurà inversions considerables —estructurades com a instruments financers, subvencions i règims de suport— per impulsar el transport sostenible, l’eficiència energètica, les energies renovables, la descarbonització de la indústria, l’economia circular, l’adaptació al canvi climàtic i el turisme sostenible. Altres inversions es destinaran a la gestió i la reutilització de l’aigua per fer-la més eficient gràcies a la digitalització de les comunitats de reg i dels processos relacionats amb la gestió del cicle de l’aigua de les ciutats.

Propers passos 

Segons la regla general, el Consell disposa ara de quatre setmanes per adoptar la proposta de la Comissió. El suport del Consell permetrà que Espanya rebi 1 400 milions d’euros en prefinançament dels fons REPowerEU. En el marc de l’MRR, fins ara Espanya ha rebut 37 000 milions d’euros: 9 000 milions d’euros en prefinançament i un total de 28 000 milions d’euros que s’han desemborsat en els tres primers pagaments.

La Comissió autoritzarà nous desemborsaments sempre que es vagin assolint de manera satisfactòria les fites i els objectius indicats en el pla de recuperació i resiliència revisat d’Espanya, cosa que demostrarà els avenços en les inversions i les reformes. 

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí