La Comissió Europea aprova l'excepció ibèrica per abaratir el preu de la llum a Espanya i Portugal

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha aprovat, en virtut de les normes sobre ajudes estatals de la UE, una mesura espanyola i portuguesa per valor de 8.400 milions EUR destinada a reduir els preus majoristes de l'electricitat al mercat ibèric (MIBEL) mitjançant la minoració del cost dels recursos de les centrals elèctriques alimentades amb combustibles fòssils. La mesura s'ha aprovat d'acord amb l'article 107, apartat 3, lletra b), del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), reconeixent que les economies espanyola i portuguesa estan experimentant una greu pertorbació. La mesura està en consonància amb la Comunicació de la Comissió sobre seguretat del subministrament i preus de l'energia assequibles, així com amb les conclusions del Consell Europeu, totes dues de març de 2022, en què es fa referència a l'adopció de mesures temporals d’emergència per reduir els preus al comptat del mercat de l'electricitat a favor de les empreses i els consumidors, que no afectin les condicions comercials en una mesura contrària a l'interès comú.

La vicepresidenta executiva, Margrethe Vestager, responsable de la política de competència, ha declarat el següent: «La mesura temporal que hem aprovat avui permetrà a Espanya i Portugal reduir els preus de l'electricitat en benefici dels consumidors, que s'han vist greument afectats per l’augment dels preus de l’electricitat com a conseqüència de la invasió d’Ucraïna per Rússia. Alhora, es preservarà la integritat del mercat únic. A més, aquesta mesura permet a Espanya i Portugal disposar de cert marge de temps per adoptar reformes que augmentin la resiliència futura del seu sistema elèctric, en consonància amb els objectius del Pacte Verd, i, en última instància, mitiguin encara més els efectes de la crisi energètica sobre els consumidors finals».

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí