Fons de 20 milions d'euros per ajudar a les pimes a maximitzar els seus actius de propietat intel·lectual

Descarregar Pdf

A partir d'avui, les petites i mitjanes empreses poden sol·licitar finançament en el marc d'un règim de subvencions de 20 milions d'euros per ajudar les empreses de la UE a fer un millor ús dels drets de propietat intel·lectual. Amb el suport de la Comissió i de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), el Fons Idees Powered for Business SME té l’objectiu d’ajudar a les empreses a desenvolupar les seves estratègies en matèria de propietat intel·lectual (PI) i protegir els seus drets de propietat intel·lectual, tant a nivell nacional com de la UE.

El nou règim està a disposició de totes les empreses de la UE que s'ajustin a la definició oficial de pime i ofereix suport financer en forma de reemborsaments dels serveis d'exploració de PI (prediagnòstic de la PI) i de sol·licitud de marca i disseny, fins a un import màxim de 1.500 EUR per empresa.

El nou sistema (també anomenat «bons de PI») és la primera acció clau de el Pla d'Acció sobre la PI de la Comissió, publicat al novembre de 2020.

Els requisits, el calendari i altra informació pertinent sobre aquest règim poden consultar-se aquí.