Fer possibles les tries sostenibles i acabar amb el rentat verd

Descarregar Pdf

La Comissió proposa criteris comuns contra el rentat verd i les afirmacions enganyoses en matèria mediambiental. Amb la proposta d’avui, els consumidors tindran més claredat i més seguretat que si alguna cosa es ven com a ecològica vol dir que realment ho és, i a més disposaran d’informació de més qualitat per triar productes i serveis respectuosos amb el medi ambient. Les empreses també en sortiran beneficiades, ja que serà més fàcil que els consumidors reconeguin i premiïn aquelles que realment s’esforcin per millorar la sostenibilitat mediambiental dels seus productes, que podran augmentar les vendes en lloc d’enfrontar-se a competència deslleial. Així, doncs, la proposta ajudarà a establir unes condicions de competència equitatives pel que fa a la informació sobre els aspectes mediambientals dels productes.

Un estudi de la Comissió de l’any 2020 va destacar que el 53,3 % de les al·legacions mediambientals analitzades a la UE van resultar ser imprecises, enganyoses o infundades i el 40 % no estaven acreditades. L’absència de normes comunes per a les empreses que fan al·legacions mediambientals voluntàries condueix al «rentat verd» i genera condicions de competència desiguals en el mercat de la UE en detriment de les empreses que són genuïnament sostenibles.

Informació per als consumidors fiable, comparable i verificable

La proposta estableix que les empreses que decideixin fer al·legacions mediambientals sobre els seus productes o serveis hauran de respectar unes normes mínimes en relació a l’acreditació d’aquestes al·legacions i la manera com se n’informa.

La proposta es refereix a al·legacions explícites, com ara: «samarreta fabricada amb ampolles de plàstic reciclades», «enviament amb compensació de CO2», «envàs fet amb un 30 % de plàstic reciclat» o «crema solar respectuosa amb els oceans». També pretén evitar la proliferació d’etiquetes així com les noves etiquetes mediambientals públiques i privades. Abasta totes les al·legacions voluntàries sobre l’impacte ambiental, els aspectes ambientals o el comportament ambiental d’un producte, un servei o una empresa. Exclou, però, les al·legacions que ja estan regulades per altres normes de la UE, com ara l’etiqueta ecològica de la UE o el logotip ecològic, donat que la normativa vigent ja vetlla perquè aquest tipus d’al·legacions siguin fiables. També en quedaran excloses, pel mateix motiu, les al·legacions que reguli la normativa de la UE que s’aprovi en el futur

Abans les empreses no puguin informar d’una «al·legació mediambiental» dels tipus que abasta la proposta l’haurà de verificar una part independent i s’haurà de provar amb dades científiques. En el marc de l’anàlisi científica, les empreses declararan quins efectes mediambientals són pertinents per al seu producte i identificaran qualsevol possible compensació per tal d’oferir-ne una imatge completa i precisa.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí