Estratègia europea sobre els drets de les persones amb discapacitat 2021-2030

Descarregar Pdf

La Comissió Europea presenta avui una ambiciosa Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat 2021-2030 per garantir la seva plena participació en la societat, en igualtat de condicions amb les altres persones de la UE i fora d'ella, d'acord amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que estableixen la igualtat i la no discriminació com a pilars de les polítiques de la UE. Com tots, les persones amb discapacitat tenen dret a participar en tots els àmbits de la vida. Tot i que en les últimes dècades s'hagi avançat en l'accés a la sanitat, l'educació, l'ocupació, les activitats recreatives i la participació en la vida política, encara hi ha nombrosos obstacles. Ha arribat el moment d'intensificar l'acció europea.

La nova estratègia es basa en la seva predecessora, l'Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020, i contribueix a l'aplicació del pilar europeu de drets socials, que serveix de guia per a les polítiques socials i d'ocupació a Europa, i respecte el qual la Comissió adoptarà un pla d'acció aquesta setmana. L'Estratègia dóna suport a la implementació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per part de la UE i dels seus Estats membres, tant a nivell nacional com de la UE.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí