Estat de dret 2021

Descarregar Pdf

L’informe de la UE mostra una evolució positiva als Estats membres, però destaca també greus preocupacions

La Comissió Europea ha publicat el segon informe sobre l’estat de dret arreu de la UE, amb una Comunicació que examina la situació en el conjunt de la UE i capítols específics per a cadascun dels estats membres. L’informe de 2021 examina els darrers esdeveniments des del setembre passat, aprofundeix en l’avaluació dels problemes detectats en l’informe anterior i té en compte les repercussions de la pandèmia de covid-19. En general, l’informe mostra que hi ha hagut molts canvis positius als estats membres, fins i tot en els àmbits on s’està treballant per solucionar els reptes identificats en l’informe del 2020. Tanmateix, encara hi ha preocupacions, i en alguns estats membres han augmentat, per exemple, pel que fa a la independència del poder judicial i a la situació dels mitjans de comunicació. L’informe també posa en relleu la resiliència dels sistemes nacionals durant la pandèmia de covid-19. Aquesta pandèmia també ha fet palesa la importància de la capacitat de mantenir un sistema de contrapesos institucionals que respecti l’estat de dret.

Principals conclusions sobre la situació de l'estat de dret als estats membres

L’informe del 2021 es basa en la metodologia i l’abast de l’informe anterior, i se centra en quatre elements clau: els sistemes judicials; el marc regulador de la lluita contra la corrupció; el pluralisme i la llibertat dels mitjans de comunicació, i altres qüestions institucionals amb relació al sistema de contrapesos institucionals.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí