El Parlament aprova la nova política agrícola comuna

Descarregar Pdf

La versió reformada serà més verda, justa, flexible i transparent. Els eurodiputats van insistir en reforçar la biodiversitat i complir les lleis i compromisos adquirits per la UE en relació amb el medi ambient i el clima. La nova política agrícola comuna (PAC) entrarà en vigor el 2023.

  • Reforços de la biodiversitat i dels compromisos mediambientals de la UE.
  • El 10% dels pagaments directes aniran a petites i mitjanes explotacions.
  • Una reserva de crisi permanent per mitigar la inestabilitat de preus o mercats.
  • Sancions per als qui no compleixin la normativa laboral.

La Comissió valorarà si els plans estratègics nacionals de la PAC recullen aquests compromisos. Els agricultors, per la seva banda, hauran de ser respectuosos amb el clima i el medi ambient en el seu treball. Els Estats membres hauran de garantir que almenys el 35% del pressupost es destini al desenvolupament rural i el 25% dels pagaments directes a mesures mediambientals i climàtiques.

Més suport a les petites explotacions i als joves agricultors

Els eurodiputats s'han assegurat que almenys el 10% dels pagaments directes s'utilitzi per fer costat a les petites i mitjanes explotacions agrícoles i almenys el 3% del pressupost de la PAC vagi a parar a les mans d'agricultors joves. També han insistit en la creació d'una reserva permanent de crisi —amb un pressupost anual de 450 milions d'euros (a preus corrents)— per ajudar als agricultors en cas d'inestabilitat dels preus o del mercat.

Major transparència i compliment de la normativa laboral

El Parlament ha aconseguit que s'estableixi una cooperació entre els inspectors de treball nacionals i els organismes pagadors de la PAC per supervisar la correcta aplicació de la normativa laboral de la UE en el sector i sancionar les infraccions.

Una eina europea d'extracció de dades, a la qual els Estats membres tindran accés, permetrà saber qui són els destinataris finals de les ajudes europees i ajudarà a detectar el risc de frau, creuant informació emmagatzemada en bases de dades públiques.

El Reglament sobre els Plans Estratègics de la PAC es va aprovar per 452 vots a favor, 178 en contra i 57 abstencions; el Reglament Horitzontal va recaptar 485 suports, 142 vots en contra i 61 abstencions; a favor del Reglament sobre l'Organització Comuna de Mercats van votar 487 eurodiputats, mentre que 130 van votar en contra i 71 es van abstenir.

Nota de premsa. Parlament Europeu