El PE demana mesures vinculants contra la bretxa salarial de gènere

Descarregar Pdf
  • Les treballadores cobren a la UE el 13% menys de mitjana que els homes amb la mateixa ocupació
  • Les empreses estaran obligades a informar sobre la bretxa de gènere als seus salaris
  • Prohibició de les clàusules de confidencialitat sobre retribucions als contractes
  • Les empreses hauran de prendre mesures si la bretxa salarial supera el 2,5%

El Parlament Europeu vol obligar les empreses amb un mínim de 50 treballadors a ser transparents sobre la seva política de salaris i a prendre mesures si hi ha diferència entre homes i dones.

Dimarts, el ple va donar suport amb 403 vots a favor, 166 en contra i 58 abstencions a l'inici de les negociacions amb els governs de la UE sobre la proposta de la Comissió per a una directiva sobre transparència retributiva.

Els eurodiputats demanen que les empreses que tinguin un mínim de cinquanta empleats estiguin obligades a publicar informació que faciliti als treballadors comparar salaris i evidenciar possibles diferències de gènere en els sous. Les eines per avaluar i comparar els nivells retributius s'han de basar en criteris neutrals respecte al gènere i incloure sistemes d'avaluació i classificació de les feines també neutrals.

Si la informació sobre salaris mostra l‟existència d‟una diferència de gènere d‟almenys el 2,5% (enfront del 5% que proposava la Comissió), les autoritats nacionals hauran de garantir que les empreses, en cooperació amb els representants dels treballadors , efectuen una anàlisi conjunta dels salaris i desenvolupen un pla d'acció de gènere.

El Parlament planteja que la Comissió creï un certificat per distingir les companyies que no tinguin una bretxa retributiva de gènere.

No al secret salarial

El mandat negociador del Parlament estipula que els treballadors i els seus representants han de tenir dret a rebre informació clara i completa sobre els nivells retributius individuals i mitjans, desglossats per gènere. Els eurodiputats també volen acabar amb el secret salarial, mitjançant la prohibició de les clàusules contractuals que tinguin per objecte restringir a un treballador la divulgació d'informació sobre la seva retribució o cercar informació sobre aquesta o d'altres categories de treballadors.

Nota de premsa. Parlament Europeu