COVID-19: recomanació adoptada per la Comissió

Descarregar Pdf

Consulta la recomanació aquí

La Comissió ha recomanat avui una sèrie de passos i mesures per desenvolupar un enfocament comú de la UE pel que fa a l'ús d'aplicacions i dades mòbils en resposta a la pandèmia del coronavirus.

Arribat el moment, i sempre que s'ajustin a les normes de la UE i estiguin ben coordinades, les eines digitals poden tenir un important paper en l'aixecament gradual de la mesura de confinament.

Més informació: Coronavirus: la Comisión adopta una Recomendación para apoyar estrategias de salida de la crisis mediante datos y aplicaciones móviles.