Aprovada la convocatòria 2023 dels ajuts a projectes ‘Europa Excel·lència’

Descarregar Pdf

La Presidència de l’Agència Estatal de Recerca, organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat la convocatòria 2023 dels ajuts a projectes “Europa Excel·lència” del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’innovació per al període 2021-2023, en el marc del Component 17 “Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. Aquesta convocatòria s’aprova a l’empara de les bases reguladores que es troben a l’Ordre CIN/552/2022, de 14 de juny.  

Els ajuts tenen com a objecte millorar l’èxit de participació espanyola en les convocatòries del Consell Europeu de Recerca (ERC), en les modalitats de “Starting Grants”, “Consolidator Grants” i “Advanced Grants”, emmarcades dins del Pilar 1 “Ciència Excel·lent” del Programa Marc de Recerca de la Unió Europea “Horizon Europe”, a través del finançament de projectes de recerca científico-tècnica relacionada amb els objectius de les propostes remeses, avaluades positivament i considerades elegibles pel Consell Europeu de Recerca, però que per raons pressupostàries no hagin pogut ser finalment finançades per aquest organisme.  

La concessió dels ajuts s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.  

Entitats beneficiàries: 

Podran ser entitats beneficiàries dels ajuts els organismes públics de recerca, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els instituts de recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal, i altres centres d’R+D+i públics i privats sense ànim de lucre.  

Quantia: 

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 2.500.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 28 d’abril i finalitzarà el 17 de maig de 2023 a les 14:00 h.  

Més informació (font: Generalitat de Catalunya, Department d'Acció Exterior i Unió Europea)