274,9 milions d'euros addicionals per impulsar la recuperació social i econòmica de les regions espanyoles

Descarregar Pdf

Espanya rebrà 274,9 milions d'euros addicionals del tram 2022 de REACT-EU. Aquests recursos donaran suport a la recuperació econòmica de les regions espanyoles, ajudaran els treballadors i les persones que busquen feina a adquirir les competències necessàries per a la transició digital i verda i milloraran l'accés i el funcionament dels sistemes socials.

137 milions d'euros s'afegeixen al programa operatiu espanyol del Fons d'Ajuda als Més Desfavorits (FEAD) per donar assistència alimentària i mesures d'acompanyament als col·lectius més vulnerables, incloses les persones que van abandonar Ucraïna a causa de l'agressió russa al país.

La resta de recursos, 137,9 milions d'euros, s'afegeixen als programes del Fons Social Europeu de vuit regions espanyoles:

  • A Cantàbria, 660.000 euros ajudaran a mantenir i crear nous llocs de treball, en particular oferint suport a les start-ups i programes d'educació i formació professional.
  • A Castella i Lleó, gairebé 12,7 milions d'euros donaran suport als contractes de recerca a les universitats i permetran que les escoles contractin més professors. Els fons també milloraran els serveis sanitaris i socials mitjançant la contractació de més personal i la compra d'equips mèdics i d'higiene. A més, els fons donaran suport a mesures d'inclusió social per ajudar els col·lectius més vulnerables.
  • A Catalunya, 86,7 milions d'euros es destinaran principalment a avançar en la transició digital i verda de la regió donant suport a programes d'educació i formació professional que ajudin les persones amb dificultats per trobar feina.
  • A Ceuta, 1 milió d'euros crearà llocs de treball i donarà suport a les empreses emergents mitigant l'impacte de la pandèmia, per exemple, millorant i requalificant la mà d'obra mitjançant l'educació i la formació professional.
  • A Galícia, 11,6 milions d'euros donaran suport a treballadors autònoms, dones i aturats. Els fons també milloraran els serveis públics per ajudar les persones aturades a trobar feina.
  • A les Illes Balears, 9,8 milions d'euros ajudaran les persones a mantenir la seva feina i a fomentar la creació d'ocupació a través de la formació, en particular en competències digitals, alhora que donaran suport als serveis sanitaris que lluiten contra la pandèmia mitjançant l'enfortiment del sistema sanitari. Les mesures també donaran suport als grups vulnerables i abordaran l'exclusió social.
  • Melilla rebrà 1,8 milions d'euros per ajudar les persones aturades a accedir al mercat laboral mitjançant la creació d'ocupació i la formació. Els fons també garantiran la recuperació resilient de l'economia ajudant els joves, els autònoms i els emprenedors a mantenir la seva feina.
  • Al País Basc, 13,5 milions d'euros donaran suport a inversions en educació i programes de formació professional per garantir la continuïtat de l'educació durant la pandèmia. Per donar suport a la recuperació econòmica, els fons ajudaran a crear i mantenir llocs de treball per a joves, autònoms i emprenedors. Els recursos addicionals també s'invertiran en mesures d'inclusió social i accés als sistemes socials, garantint la protecció dels col·lectius vulnerables. Finalment, aquests fons addicionals ajudaran a reforçar el sistema sanitari regional.

Més informació:

NextGenerationEU

REACT-UE

REACT-UE: Preguntes i respostes

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí