1.000 tesis de la UdL, a TDX!

Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida (UdL) ha arribat a les 1.000 tesis incorporades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La tesi número 1.000 ha estat escrita per Silvia López Chinarro i porta per títol Synthesis and applications of homoallyl hydroxy fatty acid derivatives. Novel LCNVAs as TRPV1 and FAAH modulators. El treball doctoral ha estat dirigit per Ramon Canela i Garayoa, i presentat en el Departament de Química de la UdL.

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són: difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària, oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball i afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Actualment TDX conté gairebé 29.000 tesis a text complet de 15 universitats participants.

Des del Repositori Obert UdL podeu consultar les tesis llegides a la UdL.